તમે ટોસ્ટર પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી માં શું મૂકી શકતા નથી?
તમે ટોસ્ટર પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી માં શું મૂકી શકતા નથી?

વિડિઓ: તમે ટોસ્ટર પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી માં શું મૂકી શકતા નથી?

વિડિઓ: મરેલી સુંદર છોકરી ને ચો*દતા હતા પછી.. ગુજરાતી સેક્સી વીડિયો 2022, સપ્ટેમ્બર
Anonim

અમે અપેક્ષિત કેટલાક જવાબો જ્યારે અન્ય ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક હતા તે પ્રથમ વસ્તુથી શરૂ કરીને તમારે તમારા ટોસ્ટર ઓવનમાં ક્યારેય ન મૂકવું જોઈએ

  • ગ્લાસ ડીશ (પાયરેક્સ, એન્કર હોકિંગ, વગેરે)
  • મેસન જાર.
  • ચર્મપત્ર કાગળ.
  • કોફી મગ અથવા કોફી કપ.
  • મેટલ બેકિંગ પેન.
  • મેટલ રેમેકિન્સ?
  • કાસ્ટ આયર્ન.

તેવી જ રીતે, તમે પૂછી શકો છો કે ટોસ્ટર ઓવનમાં હું કઈ સામગ્રી મૂકી શકું?

ટોસ્ટર ઓવન સલામત વાનગીઓ કરી શકો છો વિવિધનો ઉપયોગ કરવો સામગ્રી. શ્રેષ્ઠ ટોસ્ટર પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી સલામત વાનગીઓ કાચની વાનગીઓ છે. સામાન્ય કાચની વાનગીઓ નથી. માટે ખાસ વાનગીઓ છે પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી જે પર્યાપ્ત જાડા અને વાપરવા માટે સલામત છે ટોસ્ટર ઓવન.

શું હું ટોસ્ટર ઓવનમાં સિરામિક મૂકી શકું? આ એન્કર હોકિંગ, કોર્નિંગવેર અથવા પાયરેક્સ માટે જાય છે. જો સિરામિક અથવા માટીકામ છે પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી સલામત, તે તમારામાં સુરક્ષિત હોવું જોઈએ ટોસ્ટર પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી. તમારે એમએફજીને અનુસરવું પડશે. ખરેખર તમારામાં કોઈ ફરક નથી મૂકો તમારા માં ટોસ્ટર સંવહન પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી અને તમે શું કરશો મૂકો તમારા નિયમિત માં પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી.

એ જ રીતે કોઈ પૂછી શકે છે, શું તમે ટોસ્ટર ઓવનમાં એલ્યુમિનિયમ ફોઈલનો ઉપયોગ કરી શકો છો?

દો નહીં એલ્યુમિનિયમ વરખ ની બાજુઓને સ્પર્શ કરો ટોસ્ટર પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી. તમારા નાનો ટુકડો બટકું ટ્રે ક્યારેય આવરી ટોસ્ટર પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી સાથે વરખ કારણ કે તે તાપમાનમાં ભારે વધારો કરે છે. જો તમારી પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી છે એલ્યુમિનિયમ વરખ સલામત અને તમે કરી શકો છો સાથે નાનો ટુકડો બટકું ટ્રે આવરી વરખ, તેના પર ગ્રીસ અને અન્ય વસ્તુઓ એકઠા થવા ન દો.

શું તમે ટોસ્ટર ઓવનમાં ચર્મપત્ર કાગળનો ઉપયોગ કરી શકો છો?

તે કરી શકો છો માં સુરક્ષિત રીતે ઉપયોગ કરવો ટોસ્ટર પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી અને કરશે થોડો સફાઈ સમય બચાવો. જો કે તે બર્ન ન કરવા માટે રચાયેલ છે પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી ગરમી, તે કરશે જો ગરમીના સ્ત્રોતને સીધો સ્પર્શ કરે તો બળી જાય છે. વાપરવુચર્મપત્ર કાગળ તરીકે તમે ધોરણમાં હશે પકાવવાની નાની ભઠ્ઠી.

વિષય દ્વારા લોકપ્રિય