અમારા વિશે
અમારા વિશે
Anonim

answers-food.com ઉપયોગી માહિતી અને વર્તમાન સમાચારોની ઓનલાઈન ડિરેક્ટરી છે. તેમાં વિવિધ પ્રશ્નોના જવાબો છે.

સાઇટ પરની માહિતી મફતમાં અને માત્ર માહિતી અને શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે પ્રદાન કરવામાં આવે છે. લેખો માટે, લેખકો ચકાસાયેલ સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરે છે જે અમે માનીએ છીએ કે વિશ્વસનીય છે, પરંતુ ત્યાં કોઈ વોરંટી અથવા ગર્ભિત ચોકસાઈ અથવા માન્યતા નથી.

પોર્ટલનો મુખ્ય ફાયદો: answers-food.com એ ઉપયોગી માહિતીની સતત અપડેટ થતી ડિરેક્ટરી છે. સાઇટના લેખકો વ્યાવસાયિકો છે જેઓ તેમના વ્યવસાયને જાણે છે.

પ્રોજેક્ટ ઇતિહાસ

જ્યારે આખરે એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે કાગળ એ ભૂતકાળની વાત છે, અને લોકો પાસે ઘણી વખત અદ્યતન માહિતીનો અભાવ હોય છે, ત્યારે પોર્ટલ answers-food.com ખોલવામાં આવ્યું હતું - જેના પર તમે હાલમાં છો.

કોપીરાઈટ

કોપીરાઈટ અને સંબંધિત અધિકારો answers-food.comના છે. સામગ્રીની નકલ કરતી વખતે સ્રોતનો સંદર્ભ જરૂરી છે. અન્ય તમામ કેસોમાં, સંપાદકોની પૂર્વ લેખિત સંમતિ જરૂરી છે.

પોર્ટલ પર જાહેરાત

સાઇટ પર જાહેરાત માટે, લખો [email protected]

જો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્ન, સૂચન અથવા ટિપ્પણી હોય, તો લખો [email protected]

જો તમને કૉપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન જણાય, તો કૃપા કરીને અમને [email protected] પર જણાવો.

વિષય દ્વારા લોકપ્રિય